Thursday, January 17, 2013

Chuyên nghiệp vs nghiệp dư

Đây là infographic được Martinkronicle đăng trên wall Street Journal, biên tập vfpress.vn đã dịch và sửa chữa lại cho thích hợp với từ ngữ quen thuộc với nhà đầu tư ở Việt Nam. Bức tranh về nhà đầu tư chuyên nghiệp vs nhà đầu tư nghiệp dư ở Mỹ không khác ở Việt Nam là bao. Đọc xong, chúng ta có thể rút ra được vài bài học cơ bản cho những người xác định Trading/Investing là nghề kiếm sống của mình.

Theo: http://vfpress.vn

No comments:

Post a Comment